UDDANNELSESLÆGER

Vi deltager i uddannelsen af læger, der enten er nyuddannede fra universiterne eller er under uddannelse til speciallæge i almen medicin. Basislæger er nyuddannede læger fra universiterne, der skal gennem et basisforløb for at få anderkendelse til selvstændigt virke. Introduktionslæge er uddannelseslæger, der gerne vil være praktiserende læger. Hoveduddannelseslæger er læger der er i gang med den 5 årige speciallægeuddannelse.

Hoveduddannelseslæge Helena Thell, f. 1978

Helena Thell
 • Uddannet læge fra Syddansk universitet 2008
 • Helena har været ansat i praksis i hhv. Næsby, Odense C og Stenstrup i hendes hoveduddannelse
 • Har introstilling i samfundsmedicin og har arbejdet som sociallæge i Odense kommune
 • Starter hos os i sit sidste år af speciallægeuddannelsen til Almen Medicin (efter bla. ansættelser på hhv. medicinsk afdeling, kirurgisk afdeling, psykiatrisk afdeling, gynækologisk afdeling og børneafdeling OUH) og lægehus
 • Starter 15. marts 2021 og er i lægehuset i ca 1,5 år, hvorefter hun kan kalde sig speciallæge i almen medicin
 • Holder orlov i sep og okt. 2021
 • Er i Lægehuset hver dag

Hoveduddannelseslæge Rikke Hansen, f. 1986

 • Uddannet læge fra Syddansk Universitet Odense, jan 2017
 • Forskning på Hjerteafdeling OUH 2015-2016
 • Klinisk basis uddannelse, ortopæd kirurgisk afd, Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg
 • Praksis i Vejen i KBU og introstilling.
 • Er nu i speciallægeuddannelsen til Almen Medicin (med bla. ansættelser på hhv. medicinsk afdeling, kirurgisk afdeling, psykiatrisk afdeling, gynækologisk afdeling og børneafdeling OUH)
 • Var i Lægehuset Ferritslev fra 1. sep 2019- 29. feb 2020
 • Kommer 1 dag pr måned i 2,5 år, mens hun specialiserer sig på sygehusene
 • Kommer igen 2022-2023 i 6 mdr.
 • Er i Lægehuset 1 dag pr. måned – pt på barsel indtil sommer 2022

Hoveduddannelseslæge Signe Harder, f. 1982

 • Uddannet læge fra Syddansk universitet 2008
 • Har lavet PhD om palliation af kræftpatienter på onkologisk afdeling OUH, hvor hun tidligere har været i hoveduddannelse til at blive onkolog
 • Signe har været ansat i praksis i Svendborg i introduktionsstilling
 • Er nu i speciallægeuddannelsen til Almen Medicin (med bla. ansættelser på hhv. medicinsk afdeling, kirurgisk afdeling, psykiatrisk afdeling, gynækologisk afdeling og børneafdeling OUH)
 • Er i Lægehuset Ferritslev fra 1. sep 2020- 28. feb 2021
 • Fra 1. marts 2021 kommer hun 1 dag pr måned i 2,5 år, mens hun specialiserer sig på sygehusene
 • Kommer igen 2023-2024 i 6 mdr.
 • Er i Lægehuset 1 dag pr mdr.