Tolkebistand

Tolkebistand

Hvis lægen eller patienten skønner at der er behov for tolkebistand, er dette muligt.

Vi samarbejder med tolke der er tilknyttet Tolkekontoret.

Disse tider tilpasses efter hvornår tolken står til rådighed.

Det er klinikken, der i så fald rekvirerer tolken via Tolkekontoret og der sendes brev til dig der behøver tolken, med oplysning om tidspunkt for fremmøde.

Vi vil i brevet bede om bekræftelse af at den foreslåede tid er accepteret.

Vi ser ikke gerne afbud til aftaler med arrangeret tolk, og slet ikke udeblivelser..

Det er meget uheldigt hvis tolken møder forgæves.