Sundhedsforsikring

Det er lægen, der vurderer om der er lægelig indikation for at en patient bør have udstedt en lægehenvisning. Det gælder, uanset om patienten har en sundhedsforsikring eller ej.

Hvis lægen vurderer, at der er indikation for at henvise til et offentligt behandlingstilbud, udstedes henvisningen – uanset om patienten ønsker at bruge den i det offentlige system eller til brug for en sundhedsforsikring.

Udstedelse af en lægehenvisning udløser ikke særskilt honorar, men er omfattet af det almindelige konsultationshonorar.

Hvis du ønsker at gøre brug af din sundhedsforsikring får du en kopi af henvisningen. Der opkræves ikke særskilt honorar fra dig.

Hvis du henvender dig efter konsultationen og evt henvisning og oplyser, at du vil bruge din private sundhedsforsikring,  printer vi henvisningen ud, som du skal sørge for at sende videre. Denne kontakt er sygesikringen uvedkommende, hvorfor der kan opkræves et honorar herfor.

Hvis der ikke er udstedt henvisning, eller forsikringsselskabet ønsker yderligere dokumentation, bruges Sundhedsforsikrings-attest FP 710.
Anmodningen om attestudstedelse skal komme fra forsikrings selskabet skriftligt eller pr. mail.

Alle forsikringsselskaber anerkender ovenstående fremgangsmåde og er forpligtiget til at informere deres kunder om denne procedure. Hvis der skulle opstå uenighed, kan der henvises  til denne hjemmeside eller bede selskabets læge om at ringe til os eller kontakte os på Ydernr: 042781