Henvisninger

Praktiserende læger er speciallæger i almen medicin, og dermed er vi uddannede til at tage os af langt de fleste helbredsproblemer. Praktiserende læger klarer selv 90 % af de problemer, folk henvender sig med.

Hvis vi vurderer, at patientens problem ikke kan klares hos os, kan vi henvise videre.

Vi kan henvise til en anden type praktiserende speciallæge, f.eks. kirurg eller gynækolog. Konsultation hos speciallæge er ved henvisning fra os gratis for gruppe 1-medlemmer af sygesikringen. Gruppe 2-medlemmer betaler et honorar til speciallægen.

Vi kan henvise til hospital, enten til undersøgelse og behandling i et ambulatorium eller til akut eller planlagt indlæggelse. Undersøgelse og behandling på offentligt hospital er gratis for alle med dansk sygesikringskort.

Vi kan henvise til fysioterapeut.  Der er delvis egenbetaling.

Vi kan henvise til psykolog med sygesikringsoverenskomt i visse krisesituationer. Der er delvis egenbetaling.

Generel information om sygesikringskortets dækning kan findes på “sundhed.dk” under “Hvad siger loven”=>”sygesikring”.

En henvisning vil sædvanligvis skulle aftales i forbindelse med en konsultation.

Kun undtagelsesvis kan den aftales telefonisk eller på mail, og i så fald skal det være med lægen.