Elektronisk patientjournal

Næsten alle journaloplysninger føres elektronisk, og kan kun ses af læger og personalet i lægehuset. Via vort elektroniske patientjournalsystem sender vi dagligt henvisninger og recepter. Vi modtager udskrivningsbreve og prøvesvar fra lægevagten, hospitaler og speciallæger.

Du kan logge på sundhed.dk og se din elektroniske journal fra sygehusene her: https://www.sundhed.dk/borger/min-side/min-sundhedsjournal/journal-fra-sygehus/

Vi modtager også elektroniske patientjournaler på nye patienter, hvis du har bedt din tidligere læge om at sende journalen til os.
Tidligere læge får ikke oplysninger om hvilken læge man har skiftet til, så det er vigtigt at du giver besked, hvem du tidligere har haft som læge.
Hvis du ikke har modtaget indkaldelse til en undersøgelse/ behandling på sygehuset inden 2 uger, bedes du kontakte os, da der ind i mellem forekommer svigt i den elektroniske kommunikation.