Beroligende midler og sovepiller

Sundhedsstyrelsen har besluttet, at recept på sovemedicin og angstdæmpende medicin nu kun kan fås ved konsultation.

Det er derfor ikke muligt at bestille medicinen hos sekretæren eller over internettet!

Behandling med de pågældende midler kan endvidere føre til inddragelse af kørekortet, samt manglende mulighed for udstedelse, fornyelse og bevarelse af kørekortet.
Patientfolder vedr. sovemidler og angstdæmpende medicin
Sundhedsstyrelsen har pr. 1.7. 2008 udsendt skærpede retningslinjer angående brugen af beroligende midler og sovetabletter. Brugen af disse midler er problematisk blandt andet i forbindelse med bilkørsel. Det giver begrænsning i kørekortet og det er ikke tilladt at føre bil i de første uger af behandlingen.

Sundhedsstyrelsen har ligeledes indskærpet at beroligende midler og sovetabletter kun må udskrives for en perioden på op til 2 uger.

Det er derfor ikke længere muligt at få udskrevet pakninger større end 30 stk. og kun efter konsultation ved lægen.

Smertestillende medicin
Sundhedsstyrelsen har begrænset salg af smertestillende håndkøbsmedicin (panodil, kodymagnyl mm) til 20 stks. pakninger, for at mindske risikoen for selvmordsforsøg især bland unge piger.

Vi må ifølge de nye retningslinjer kun udskrive større pakninger til patienter med kroniske smerter, eller ved behov for specifik behandling af en smertetilstand f. eks knoglebrud eller migræne.

Morfinpræparater må kun udskrives efter kontakt med læge, og skal begrænses i størst muligt omfang pga risikoen for afhængighed og påvirkning af nervesystemet. Man må ikke køre bil, når man er i behandling med morfinstoffer med mindre, der er tale om fast behandling med et depotpræparat (dvs. langtidsvirkende præparat).

 

Sundhedsstyrelsen har udgivet en vejledning om sovemidler og angstdæmpende midler (benzodiazepiner):

Vejledningen anbefaler at bruge:

Sovemedicin i højst 1-2 uger

Angstdæmpende medicin i højst 4 uger

Baggrunden er en øget risiko for at komme til skade i trafikken, for at falde og for at blive sløv og ukoncentreret. Medicinen virker kun i den første tid. Herefter er det bivirkningerne, der dominerer.

Behandling vil som hovedregel medføre en påvirkning svarende til en alkoholpromille på 0,6 – 1,2. Generelt kan det ikke anbefales, at der føres motorkøretøj under behandling med stærke smertestillende midler, benzodiazepiner og benzodiazepinlignende midler, idet der uanset tilvænning vil være en påvirkning svarende til promillekørsel.

Hvis man er i behandling med sovemedicin eller angstdæmpende medicin, som bliver særligt længe i kroppen, kan man ikke få sit kørekort fornyet.

Mange brugere fortæller, at det er en lettelse at komme fri af medicinen.

De mest almindelige bivirkninger ved sovemedicin og angstdæmpende medicin er:

Svimmelhed

  • Døsighed
  • Hukommelsesbesvær
  • Koncentrationsbesvær
  • De fleste opdager ikke, at de er påvirkede af lang tids brug af sovemedicin og angstdæmpende medicin. Det er vist i utallige undersøgelser, og mange pårørende bemærker det.

Et brat ophør af medicinen kan give abstinenser, og det kan være tegn på, at man er afhængig. De mest almindelige abstinenssymptomer er:

  • Angst
  • Uro
  • Søvnbesvær

Derfor skal man gennemgå en langsom nedtrapning af behandlingen. Tal med lægen om dette.