PNEUMOKOK VACCINATION

Vaccination mod pneumokokker til udvalgte risikogrupper

Pneumokokker er en gruppe af bakterier, der i visse tilfælde kan give alvorlig sygdom. Grupper af personer med særlig risiko for at blive alvorligt syge af pneumokokker tilbydes gratis vaccination.

De mest almindelige sygdomme, som pneumokokker kan være skyld i, er akut mellemøre-, bihule- og lungebetændelse, der oftest ikke giver varige mén, men hos nogle risikogrupper kan lungebetændelse dog være alvorligt. Hvis man er smittet, og pneumokokbakterien spreder sig til blodbanen, kan sygdommen blive livstruende og forårsage blodforgiftning (sepsis) og/eller hjernehindebetændelse (meningitis).

Personer med fx visse kroniske sygdomme risikerer at blive alvorligt syge, hvis de bliver smittet med pneumokokker. Derfor bliver de tilbudt gratis vaccination med pneumovax. Den beskytter mod de mest alvorlige komplikationer til panumokok sygdom (pneumokok-meningitis og pneumokok-sepsis (blodforgiftning), men ikke mod lungebetændelse. Hos nogle giver det god mening at tilbyde en anden pneumokok-vaccination først dog mod egenbetaling (Prevenar).

Ring til Lægehuset Ferritslev for tid til vaccination 65 98 10 02. Vi vurderer dit vaccinationstilbud med din aktuelle situation. Hos særligt sårbare kører vi hjem og vaccinerer, ligesom vi vaccinerer på plejehjemmet Åhaven i Ferritslev.

I første omgang gælder tilbuddet om gratis vaccination mod pneumokokker for nedenstående grupper efter en konkret lægelig vurdering:

 1. Beboere på plejehjem, lejere i plejeboligbebyggelser, der er omfattet af lov om almene boliger m.v. eller lov om boliger for ældre og personer med handicap, lejere og beboere i friplejeboliger, der er omfattet af lov om friplejeboliger, og lejere i tilsvarende boligenheder.
 2. Personer, der er fyldt 65 år, med
  • kronisk lungesygdom
  • hjerte- og karsygdomme (undtaget isoleret forhøjet blodtryk)
  • diabetes 1 eller 2 (sukkersyge)
  • kronisk leversygdom
  • kronisk nyresygdom
 3. Personer, som er fyldt 2 år, med
  • manglende eller dysfunktion af milten
  • påvirket respiration på grund af nedsat muskelkraft
  • medfødt eller erhvervet immundefekt
  • liquorlækage
  • tidligere invasiv pneumokoksygdom
  • Cochlear implantation
  • udført stamcelletransplantation
  • udført organtransplantation
 4. Personer under 18 år med
  • cyanotiske hjertesygdomme
  • hjerteinsufficiens
  • palliativ operation for hjertesygdom
  • hæmodynamisk betydende residua efter hjerteoperation
  • kronisk lungelidelse (f. eks. cystisk fibrose)
  • hypodynamisk respirationsinsufficiens
  • nefrotisk syndrom
  • immundefekter, eksklusiv agammaglobulinæmi og SCID.
 5. Personer med andre alvorlige sygdomme eller tilstande, som efter en konkret lægefaglig vurdering giver særlig høj risiko for invasiv pneumokoksygdom.

Det forventes, at tilbuddet udvides til efteråret til alle, der er fyldt 65 år, og til flere persongrupper under 65 år i særlig risiko for alvorlig pneumokoksygdom.

Når man er blevet vaccineret, forventer vi, at man er beskyttet i op til fem år mod de typer af pneumokokbakterier, som vaccinen beskytter imod, men det kan variere meget fra person til person.

Det er vigtigt at huske, at andre bakterier end pneumokokker også kan forårsage hjernehindebetændelse, blodforgiftning og lungebetændelse – dem er man ikke beskyttet imod, når man er blevet vaccineret.