SYGEPLEJERSKER

Hér har i vores dygtige personale. Vi er så stolte af dem. De  er specialuddannet til at arbejde i et lægehus. Personalet er dygtige og bliver superviseret flere gange dagligt, så de tager sig af mange komplekse problemstillinger. Dermed frigiver de lægernes tid til andre krævende opgaver. Alle personaler uddannes i alle kroniske sygdomme. Men de er hver især specialiseret i bestemte sygdomme. 

Personalets opgaver:

 • Vi har ingen sekretær i Lægehuset Ferritslev.
 • Derfor vil du møde vores faste personale og lægerne i telefon visitationen og få gode råd samt medicinfornyelse og aftaler for årskontroller
 • Hjertediagram, lungefunktionsundersøgelser mv.
 • Infektionstilstande:
  • Undersøger akutte infektioner inkl hoste, snot mv.
  • Urinanalyser for blærebetændelse, graviditet og kønssygdomme
  • MRSA undersøgelse og behandling
  • Fnatundersøgelse og grundig vejledning
 • Kronikerekontroller og udredning af patienter med:
  • KOL/Astma
  • Forhøjet Blodtryk, inkl følger efter blodprop i hhv hjernen/hjertet
  • Diabetes
  • Blodfortyndende behandling med NOAK og Marevan (INR)
  • Stofskiftesygdomme
  • Osteoporose (knogleskørhed)
 • Forebyggelseskontroller:
  • Rejsevacciner
  • P-pille kontroller
  • Celleskrabundersøgelser på kvinder (alm. screeningsundersøgelser)
  • Klargøring af svangrepapirer hos gravide, hvor der også bliver taget blodprøver
  • Klargøring til kørekortsattest hos raske unge
 • Sårbehandling
 • Deltager i teams med lægerne ved vores kræftpatienter og skrøbelige/døende ældre
 • Vedligeholder laboratoriet, sekretariatet, konsultationerne, lægetaskerne osv.
 • Og meget meget meget meget andet…..

Sygeplejerske Anette Bonde

 • Sygeplejerske med efteruddannelse som konsultationssygeplejerske.
 • Anette har kontroller af alle typer af kroniske sygdomme
 • Laver celleskrabsundersøgelse, p-pillekontroller
 • Tager sig af alle slags sygeplejefaglige opgaver i Lægehuset Ferritslev

Sygeplejerske Anita Skov Hejmadianitavskranke

 • Sygeplejerske med efteruddannelse som konsultationssygeplejerske
 • Anita har kontroller af alle typer af kroniske sygdomme
 • Laver celleskrabsundersøgelse, p-pillekontroller
 • Tager sig af alle slags sygeplejefaglige opgaver i Lægehuset Ferritslev
 • Ud over de mange sygeplejefaglige opgaver som er listet øverst tager Anita sig af bogføring i Lægehuset

Sygeplejerske Gitte Klüver Nielsen

 • Gitte har kontroller af alle typer af kroniske sygdomme
 • Gitte bla været ansat på lungemedicinsk afdeling i Odense og endoskopi afsnittet i Nyborg.
 • Laver celleskrabsundersøgelse, p-pillekontroller
 • Tager sig af alle slags sygeplejefaglige opgaver i Lægehuset Ferritslev

Sygeplejerske Lotte Hammer Egelund

 • Lotte har kontroller af alle typer af kroniske sygdomme.
 • Har arbejdet med palliation på sygehuset og er sammen med lægerne i team omkring de mest syge, der har brug for opsøgende kontakt og de kræftsyge og døende.
 • Tager sig af alle slags sygeplejefaglige opgaver i Lægehuset
 • Laver celleskrabsundersøgelse, p-pillekontroller