SYGEPLEJERSKER/SOSA

Hér har i vores dygtige personale. Vi er så stolte af dem. De  er specialuddannet til at arbejde i et lægehus. Personalet er dygtige og bliver superviseret flere gange dagligt, så de tager sig af mange komplekse problemstillinger. Dermed frigiver de lægernes tid til andre krævende opgaver. Alle personaler uddannes i alle kroniske sygdomme. Men de er hver især specialiseret i bestemte sygdomme. 

Personalets opgaver:

 • Vi har ingen sekretær i Lægehuset Ferritslev.
 • Derfor vil du møde vores faste personale og lægerne i telefon visitationen og få gode råd samt medicinfornyelse og aftaler for årskontroller
 • Hjertediagram, lungefunktionsundersøgelser mv.
 • Infektionstilstande:
  • Undersøger akutte infektioner inkl hoste, snot mv.
  • Urinanalyser for blærebetændelse, graviditet og kønssygdomme
  • MRSA undersøgelse og behandling
  • Fnatundersøgelse og grundig vejledning
 • Kronikerekontroller og udredning af patienter med:
  • KOL/Astma
  • Forhøjet Blodtryk, inkl følger efter blodprop i hhv hjernen/hjertet
  • Diabetes
  • Blodfortyndende behandling med NOAK og Marevan (INR)
  • Stofskiftesygdomme
  • Osteoporose (knogleskørhed)
 • Forebyggelseskontroller:
  • Rejsevacciner
  • P-pille kontroller
  • Celleskrabundersøgelser på kvinder (alm. screeningsundersøgelser)
  • Klargøring af svangrepapirer hos gravide, hvor der også bliver taget blodprøver
  • Klargøring til kørekortsattest hos raske unge
 • Sårbehandling
 • Deltager i teams med lægerne ved vores kræftpatienter og skrøbelige/døende ældre
 • Vedligeholder laboratoriet, sekretariatet, konsultationerne, lægetaskerne osv.
 • Og meget meget meget meget andet…..

Sygeplejerske Anette Bonde

 • Sygeplejerske med efteruddannelse som konsultationssygeplejerske.
 • Anette har kontroller af alle typer af kroniske sygdomme
 • Sammen med Anita og lægerne udgør hun vores særligt uddannede KOL og diabetes team
 • Laver celleskrabsundersøgelse, p-pillekontroller
 • Tager sig af alle slags sygeplejefaglige opgaver i Lægehuset Ferritslev

Sygeplejerske Anita Vanggaardanitavskranke

 • Sygeplejerske med efteruddannelse som konsultationssygeplejerske
 • Anita har kontroller af alle typer af kroniske sygdomme
 • Sammen med Anette og lægerne udgør hun vores særligt uddannede KOL og diabetes team
 • Laver celleskrabsundersøgelse, p-pillekontroller
 • Tager sig af alle slags sygeplejefaglige opgaver i Lægehuset Ferritslev
 • Ud over de mange sygeplejefaglige opgaver som er listet øverst tager Anita sig af bogføring i Lægehuset

Sygeplejerske Lotte Hammer Egelund

 • Sygeplejerske
 • Lotte har kontroller af alle typer af kroniske sygdomme. Dog fraset svær KOL og svær diabetes.
 • Laver  p-pillekontroller
 • Har arbejdet med palliation på sygehuset og er sammen med lægerne i team omkring de mest syge, der har brug for opsøgende kontakt og de kræftsyge og døende.
 • Tager sig af alle slags sygeplejefaglige opgaver i Lægehuset

Social- og sundhedsassistent Rikke Rask Thomasen

 • Har stor erfaring med øre-næse-hals patienter fra tidligere ansættelse hos ØNH læge
 • Udfører trykmåling og undersøgelse af ører hos børn og voksne
 • Svimmelhedsundersøgelse
 • Rikke har kontroller af alle typer af kroniske sygdomme. Dog ikke svær KOL og diabetes
 • Laver celleskrabsundersøgelse, p-pillekontroller
 • Tager sig af alle slags  opgaver i Lægehuset.
 • Herunder vedligehold af facebook mv.