Kvinder og Børn

Der er særlige aftaler med Sygesikringen vedr. forebyggende konsultationer hos kvinder og børn: