KOL kontroller + inhalationsvideo

Vi vil gerne tilbyde dig kontrol af din lungesygdom mindst én gang om året. Selve KOL kontrollen foregår primært hos vores sygeplejersker med specialviden inden for KOL. Lægerne superviserer og tager sig af de komplekse tilstande.

Hos sygeplejersken:

Det er individuelt, hvor ofte man skal til kontrol. De fleste kontrolleres 1-2 gange årligt hos vores KOL sygeplejerske som konfererer undersøgelsesresulater og medicin med din faste læge.

Forårskontrol i april:
Hvert forår laver sygeplejersken en kontrol af lungerne og hvordan vinteren er gået, antal infektioner mv.
Efterårskontrol i oktober:
Hos sygeplejersken, hvor hun undersøger lungerne inden vinteren og giver influenza vaccination.

Indhold:
Sygeplejerskens kontroller indeholder:

 • Lungefunktionsundersøgelse (spirometri)
 • Rygestatus
 • Udfylder skema med sygeplejersken om rygning, arbejdsliv, aktivitetsniveau
 • Kontrol i brugen af inhalationsteknik
 • Gennemgang af medicin
 • Status for forværringer
 • Motion
 • BMI: Får målt vægt og højde
 • Evt får influenza vaccine
 • Evt. pneumokokvaccine (lungebetændelse) planlægges
 • Vurderer risiko for osteoporose (knogleskørhed)
 • Vurderer behov for røntgen undersøgelse mm
 • Behov for kontrol fremover
 • Andre sygdomme

Forværring i KOL
Ved forværring af din KOL kontakter du os som aftalt.

Inhalationsteknik ved forskellige inhalatorer:
Se video hér: