Hvad laver vi?

Praktiserende læger er speciallæger i almen medicin, og dermed er vi uddannede til at tage os af langt de fleste helbredsproblemer. Praktiserende læger klarer selv 90 % af de problemer, folk henvender sig med.

Vi er specialister i tovholderfunktion og visitation til andre dele af sundhedsvæsnet.

Hvis vi vurderer, at patientens problem ikke kan klares hos os, kan vi henvise videre.

Vi kan henvise til en anden type praktiserende speciallæge, f.eks. kirurg eller gynækolog. Konsultation hos speciallæge er ved henvisning fra os gratis for gruppe 1-medlemmer af sygesikringen. Gruppe 2-medlemmer betaler et honorar til speciallægen.

Vi kan henvise til hospital, enten til undersøgelse og behandling i et ambulatorium eller til akut eller planlagt indlæggelse. Undersøgelse og behandling på offentligt hospital er gratis for alle med dansk sygesikringskort.

Vi er uddannede specialister i de almindelige kroniske sygdomme (diabetes, KOL, højt blodtryk, depression, astma, mv), som vi kontrollerer i Lægehuset. Kun i komplicerede tilfælde er det nødvendigt med henvisning til specialafdeling.

Vores ansatte er uddannet til at varetage de opgaver som forekommer i Lægehuset.